Stoïcijnse Praktijk en School

Over het Stoïcisme

'Alles is mij welkom wat U welgevallig is, o Kosmos. Niets komt voor mij te vroeg of te laat, wat voor U op het juiste tijdstip komt. Alles wat Uw seizoenen brengen is oogst voor mij, o Natuur.'

Marcus Aurelius

Het Stoïcisme is een levensfilosofie waar helaas nog veel vooroordelen en misverstanden over bestaan. Stoïcijnen zouden kil zijn, gevoelloos, emotieloos, onverschillig, saai, apathisch en teruggetrokken.

Maar wie de klassieke Stoïcijnen aandachtig leest, filosofen als Musonius Rufus, Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius, ontdekt dat dit beeld niet klopt.

In de volgende drie delen geef ik een korte, bondige schets van de Stoïcijnse filosofie, hoe deze in de praktijk kan worden gebracht en welke rol 'zorg voor de ziel' daarin speelt.

De Filosofische Dimensie

De Praktische Dimensie

De Spirituele Dimensie