Filosofische Praktijk

Doen Door Denken

 

Een kort overzicht van de activiteiten die al bekend zijn voor 2020

(Het programma wordt regelmatig bijgewerkt. Data en uitgebreide informatie staan in de activiteitenagenda op de welkomstpagina!)

Januari

Masterclass Plato's De Ideale Staat (Politeia)
In vijf sessies leid ik je door het basisboek van de Europese beschaving, de Politeia van de Griekse filosoof Plato (427 – 347 v. chr.). Leer dit werk van binnenuit kennen en ga in dialoog met Plato's denkbeelden over het goede leven.

Philosophy4Life workshop De Weg van Socrates
Socrates was 2500 jaar geleden actief op zoek naar een goed en zinvol leven. Dat deed hij door voortdurend zichzelf en anderen vragen te stellen: Wie ben je? Wat vind je waardevol in het leven? Zijn je overtuigingen consistent? En hoe zie je dat terug komen in wat denkt en doet? Voor Socrates was dit geen hobby maar een plicht naar jezelf: je kunt pas goed leven als je niet alleen voor je lichaam maar ook voor je ziel zorgt! In een zondagmiddag neem je de weg van Socrates naar inzicht in jezelf en je omgeving.

Februari

Philosophy4Life workshop De Weg van Seneca
Seneca was 2000 jaar geleden actief op zoek naar een zinvol en rustig leven. Dat deed hij door zich te richten op eenvoud en focus. We leven gehaast omdat we denken dat we voortdurend tijd te kort komen. Volgens Seneca hebben we echter tijd genoeg. Het probleem is dat we er niet goed mee omgaan. In een zondagmiddag neem je de weg van Seneca en onderzoek je welke waarden jouw tijd waardig zijn.

Maart

Philosophy4Life workshop De Weg van Spinoza
Spinoza was 350 jaar geleden actief op zoek naar een zinvol en krachtig leven. Dat deed hij door zich te richten op de waarheid van zijn overtuigingen. Mensen realiseren hun mogelijkheden niet omdat ze lijden onder negatieve emoties, zoals spijt, schuldgevoelens, verdriet, haat, jaloezie en schaamte. Volgens Spinoza komt dat omdat ons denken verward is en we daardoor geen levensplan kunnen ontwikkelen. In een zondagmiddag neem je de weg van Spinoza en zet je je inadequate (onware) ideeën om in adequate (ware) ideeën.